© Marcel van Kerkvoorde c/o Pictoright.nl (CISAC)

Marcel van Kerkvoorde

Beeldend kunstenaar en initiator kunst- en cultuurprojecten

Maura Biava
Andre Pielage, Installation

De eerste financiering voor de tentoonstelling begon binnen te druppelen toen eind november toch het definitieve einde kwam. In een eindgesprek werd duidelijk dat Staatbosbeheer, eigenaar van het fort, graag met mij in gesprek wilde over voortzetting van de activiteiten voor in ieder geval twee seizoenen.

 

Onderzoek

Ik vond het erg jammer dat het fort er mee stopte. Dat had te maken met de traditie, mijn ervaring op het Kunstfort bij Vijfhuizen en mijn betrokkenheid bij de waterlinies. Daarom ben ik in december met Staatsbosbeheer in gesprek gegaan. Zij boden het fort onder gunstige voorwaarden voor twee jaar aan.

 

Dit was voor mij reden om serieus te onderzoeken hoe ik het fort zou kunnen

 

voortzetten. Het horecabedrijf, De Taveerne, die in exploitatie genomen moest worden, maakte het complex. Deze operatie, de risico’s die er aan verbonden waren bleken een te grote hobbel om deze zelfstandig in exploitatie te nemen.

In overleg met het bestuur van mijn Stichting Artes Liberales besloten we dit probleem bij Staatsbosbeheer neer te leggen. Er lagen al contacten met het Leerwerkbedrijf de Nieuwe Hollandse Waterlinie en al snel besloten zij aan te haken.

 

Nieuwe structuur

Er is een nieuwe structuur opgezet en de Stichting Artes Liberales en Stichting Werkbedrijf de Nieuwe Hollandse Waterlinie nemen gezamelijk de exploitatie op zich. Zo kunnen we de komende jaren de tentoonstellingstraditie op het fort voort te zetten.

Fort bij Asperen

Sinds 2018 heb ik de tentoonstelling en openstellingen van het Fortgebouw op Fort bij Asperen onder mijn verantwoording.

 

Eind november 2017 berichtte Stichting Kunstfort Asperen dat zij gingen stoppen met de activiteiten op het fort. Daarmee dreigde een einde te komen aan dertig jaar kunsttentoonstellingen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bericht niet helemaal als een verrassing kwam, maar het was wel een flinke domper.

 

In 2015 hadden wij op het Kunstfort bij Vijfhuizen nog prima met Asperen samengewerkt tijdens de grote kunstmanifestatie Gimme Shelter. Daardoor waren er contacten ontstaan die voor mij reden waren om een idee te vormen over een tentoonstelling op het Fort bij Asperen. Dit idee heb ik aan de Stichting Kunstfort Asperen voorgelegd en het was interessant voor ze om met mij in zee te gaan.

 

In februari 2017 ben ik gestart met de voorbereidingen voor deze grote zomermanifestatie voor het jaar 2018. Daarvoor had ik in overleg met de stichting een project- en tentoonstellingplan geschreven, kunstenaars geworven en de subsieaanvragen samengesteld. Half oktober waren alle aanvragen ingediend toen de eerste berichten kwamen dat het mis zou kunnen gaan.

Houten Mannen
Silver lines, Installation Ronald de Ceuster

 Ik neem de tentoonstellingen, activiteiten en educatie onder mijn hoede vanuit mijn stichting Artes Liberales

 

Op schouder van reuzen.

Het Fort bij Asperen heeft in de kunstwereld een goede reputatie. Als je kijkt naar de lijst van exposanten, curatoren én de vaak spraakmakende tentoonstellingen van de afgelopen dertig jaar zien we een indrukwekkend curriculum.

 

Vanaf 1984 wordt er op het fort bijna jaarlijks een programma voor culturele activiteiten en manifestaties, die voornamelijk zijn gewijd aan hedendaagse kunst, maar ook wel aan de geschiedenis van het fort en het landschap van de Linge.

 

 

Een nieuw begin

Het  zomerseizoen 2018  concentreerde ik mij op de openstelling en de tentoonstellingen.

 

 

Verder is er gewerkt aan een meer bestendige structuur, waarin kunst, erfgoed en educatie een rol spelen. Daarvoor wordt er een intensievere samenwerking gezocht met meerder partijen, gemeente en provincie en gekeken naar een betere inbedding in het netwerk.

 

Een schitterende afzondering

 A beautiful Seclusion (in preparation)

 

26 mei - 22 september 2019, nu in voorbereiding

 

Opening zaterdag 25 mei om 16.00 uur